di. 2 mei

Webenable ontwikkelt tool Rente.dsb.nl

Op 17 december 2021 is het faillissement van de voormalige DSB Bank geëindigd. Bij het einde van het faillissement bleef na het verkopen van de resterende lening- en hypotheekportefeuilles zo'n vijftig miljoen euro over. Dit bedrag moest worden verdeeld over de spaarders van DSB die mogelijk nog in aanmerking kwamen voor voldoening van de niet-ontvangen rente. Ook konden mensen rente aanvragen voor bijvoorbeeld hun minderjarige kind, een overleden persoon, een bedrijf, stichting of vereniging. Webenable ontwikkelde de tool op de website rente.dsb.nl waarmee de spaarders zich konden aanmelden en waarmee het rentebedrag werd berekend.

Wander Streefkerk

Het duurde twaalf jaar om het faillissement van DSB Bank af te wikkelen. In die periode hebben de curatoren ongeveer 12,5 miljard euro uitgekeerd aan de schuldeisers. In de laatste jaren hebben zij de resterende lening- en hypotheekportefeuilles verkocht, zodat ook de laatste schuldeisers van DSB Bank volledig zijn terugbetaald. ‘Uiteindelijk zijn deze portefeuilles zo gunstig verkocht, dat er in de failliete boedel van DSB een bedrag van 650 miljoen euro resteerde. Met dit geld moest een deel van de rente worden betaald die de schuldeisers nog tegoed hebben. De Nederlandsche Bank (DNB) had de grootste rentevordering. Die stelde destijds de spaarders van de DSB Bank schadeloos tot een bedrag van 100.000 euro middels het depositogarantiestelsel (DGS). Het overgebleven deel van vijftig miljoen euro kwam toe aan de 288.000 voormalige spaarrekeninghouders’, vertelt Wander Streefkerk, Projectmanager Vereffening bij DSB N.V.

Rentebedragen uitkeren aan 288.000 spaarders

De afdeling Finance onder leiding van Interim Manager Rudy Douma was verantwoordelijk voor het berekenen van de rentebedragen. ‘Op het moment dat die waren vastgesteld, ontstond de vraag hoe deze rentebedragen uitgekeerd moesten worden aan de 288.000 spaarders met wie jarenlang geen contact was geweest. We hadden de beschikking over gegevens van de Nederlandsche Bank, maar die waren dertien jaar oud. Daarnaast stonden we voor de kwestie hoe we het geld bij de spaarders konden krijgen’, licht Wander toe. Er werd een media-campagne ingezet om de spaarders te bereiken die mogelijk nog in aanmerking kwamen voor voldoening van de niet-ontvangen rente. Webenable mocht de tool op de interactieve website ontwikkelen, waarmee de spaarders zich konden aanmelden en het rentebedrag inzichtelijk werd gemaakt. ‘Mensen hadden recht op rente van DSB als zij aan twee voorwaarden voldeden. Namelijk als zij een bankrekening, spaarrekening en/of deposito bij DSB hadden op het moment van het faillissement op 19 oktober 2009 én een uitkering hadden ontvangen onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche bank na het faillissement.’

Aanmelden via Rente.dsb.nl

Spaarders die in aanmerking wilden komen voor rente konden zich tot en met 15 december 2022 aanmelden via de website. Wander: ‘Bij dit proces werd hun gevraagd om zich via iDIN of via een formulier te identificeren. Vervolgens landden zij op een persoonlijke pagina, waarop ze direct konden zien of ze voor rente in aanmerking kwamen. Ook gaf deze pagina inzage in de berekening en het uit te betalen rentebedrag. Als ze het eens waren met het bedrag, was het mogelijk om dit op de persoonlijke pagina te bevestigen. Daarna werd mensen gevraagd hun bankrekeningnummer te controleren en eventueel te wijzigen. Nadat dit succesvol was gecontroleerd, ontving men een e-mail waarin het uit te betalen rentebedrag werd bevestigd. Zodra het rentebedrag was uitbetaald, volgde nog een e-mail. De status op de persoonlijke pagina veranderde dan van “Uitbetalen” in ‘Uitbetaald” en de aanvraag was dan afgerond.’

Zeer complexe tool

Tijdens het proces werden verschillende basisprincipes gehanteerd. ‘Namelijk: iedereen krijgt waar die recht op heeft, of het nu gaat om 1 cent of om 15.000 euro. Iedereen moet zich identificeren en moet akkoord gaan met het rentebedrag door “ja” te zeggen. In eerste instantie was de tool louter bedoeld voor de rechtstreekse spaarders. In een later stadium werd besloten dat bijvoorbeeld ook de erven van overleden personen met een DSB spaarrekening in aanmerking konden komen voor de niet-ontvangen rente. Zij konden zich via een andere route dan iDIN identificeren. Het betrof dus een zeer complexe tool die gaandeweg het proces nog ingewikkelder werd. Ook op het juridische vlak kwam er veel kijken bij het ontwikkelen van Rente.dsb.nl. Webenable heeft ons op alle fronten perfect ontzorgd en was vanuit hun kennis en kunde de meest logische kandidaat om de tool te ontwikkelen. Webenable heeft in het verleden namelijk ook de website voor de DSB Bank gebouwd.’

Overzichtelijk proces en strakke planning

Na de verkoop van de resterende lening- en hypotheekportefeuilles kwam de tool spot on. Wander: ‘Omdat hij op succesvolle wijze aan een soortgelijk project voor Crédit Agricole had gewerkt, zaten we al snel om de tafel met Senior Software Engineer Lars Waage. De klanten van Crédit Agricole die in het verleden te veel rente hebben betaald voor een doorlopend krediet, konden zich op een website aanmelden voor een compensatieregeling. Onze probleemstelling vergde een soortgelijke oplossing. Vanwege zijn ervaring en expertise was Lars de aangewezen persoon om ook onze tool te ontwikkelen. Gedurende de samenwerking hebben wij hem ervaren als een uitstekende ontwerper en bedenker. Hij heeft een overzichtelijke procesbeschrijving gemaakt en een strakke planning aangehouden waarbij hij de deadlines streng heeft bewaakt. Webenable heeft op ons alle fronten voortreffelijk ondersteund en is niet alleen van waarde geweest als ontwikkelaar, maar ook als adviseur.’

‘Als we vijf miljoen euro konden verdelen, mochten we spreken van een geslaagd project. Op 1 september 2022 stond de teller echter op 25 miljoen euro en hadden we ⅖ van alle spaarders bereikt. Verder was het systeem ontzettend stabiel en is van uitval geen sprake geweest. Daarom geef ik Webenable een 9 plus.’