Kanker.nl

Ontwikkelen app: Gesprekshulp bij Kanker

Kanker.nl

Onze/ Opdrachtgever Stichting Kanker.nl

Als patiënt en als naaste kun je vragen hebben over kanker. Bijvoorbeeld net na de diagnose, maar ook op andere momenten van de ziekte. Kanker.nl wil mensen graag houvast en steun bieden.

Webenable ontwikkelde een app waarmee je, voorafgaand aan een gesprek met een arts, vragen kunt voorbereiden. De vragen kies je uit een lijst met vragen die medewerkers van Kanker.nl via een CMS beheren.

Tijdens het gesprek met de arts kun je het gesprek opnemen, terwijl je de vragenlijst ziet. Achteraf kun je het hele gesprek dan naluisteren. Dit is belangrijk, omdat patiënten en hun naasten in dit soort gesprekken vaak veel details niet onthouden.

We zijn blij dat we hebben mogen werken aan een project dat iets toevoegt aan onze samenleving.

Lees hieronder het artikel over de app voor meer informatie.

Enkele projecten die wij hebben gerealiseerd

Kanker.nl webshop verzendkoppeling

Kanker.nl / Kanker.nl webshop verzendkoppeling

Webenable heeft een verzendkoppeling ontwikkeld voor de webwinkel van Kanker.nl. Deze verzendkoppeling is ons tweede project voor deze stichting. Eerder maakten wij de Gesprekshulp app, gericht op het helpen van patiënten en hun naasten bij het gesprek met hun arts.

Lees meer >
Webenable ontwikkelt de app gesprekshulp bij kanker

Kanker.nl / Webenable ontwikkelt de app gesprekshulp bij kanker

Stichting Kanker.nl wil patiënten helpen met een app die je helpt vragen voor te bereiden als je met een arts gaat praten én het gesprek ook op kan nemen zodat je het thuis rustig kunt naluisteren. Webenable heeft deze app, inclusief een backend, ontwikkeld. Lees meer >>

Lees meer >