Privacybeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk.

Webenable BV gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Webenable BV deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Webenable BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Webenable BV houdt met de nodige middelen en maatregelen persoonsgegevens veilig tegen inzage van onbevoegden. Webenable BV vraagt toestemming aan relaties voor het opslaan van persoonsgegevens. Bij het verkrijgen van uw persoonsgegevens informeert Webenable BV u in een apart document over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn in het kort: inzage, rectificatie, verwijderen, overdracht, beperking, bezwaar tegen de verwerking, klacht indienen bij de AP. U kunt bij Webenable BV terecht met uw verzoek om uw rechten toe te passen. Webenable BV informeert haar relaties over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Webenable BV informeert de relatie indien Webenable BV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.