Webenable ontwikkelt de app gesprekshulp bij kanker

Webenable ontwikkelt de app gesprekshulp bij kanker

Onlangs werd de app Gesprekshulp bij kanker gelanceerd, gericht op het helpen van patiƫnten en hun naasten bij het gesprek met hun arts. Met de gratis app is het mogelijk om het gesprek voor te bereiden, op te nemen en thuis terug te luisteren. Privacy staat voorop: alle informatie wordt alleen op de smartphone opgeslagen. Webenable heeft deze nuttige app mogen ontwikkelen in opdracht van Stichting Kanker.nl.

Kanker.nl app: gesprekshulp bij Kanker

Kanker is een ziekte die helaas veel mensen raakt. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Nederland jaarlijks ongeveer 118.000 mensen kanker krijgen. Er zijn meer dan honderd verschillende soorten en iedere kankersoort is een andere ziekte met een eigen behandeling. Tijdens het gesprek met hun behandelend arts krijgen patiënten veel informatie over hun ziekte, de behandeling en de prognose. Het is van groot belang dat ze die informatie onthouden. Op die manier zijn zij in staat om beter mee te praten over hun behandeling en na te denken over wat voor hen belangrijk is. Ook zorgprofessionals hebben daar baat bij.

Ondersteuning bij gesprekken met de arts
Maar uit onderzoek blijkt dat het moeilijk is om die informatie te onthouden. Patiënten vergeten maar liefst veertig tot tachtig procent van wat hen wordt verteld. Van de informatie die ze wel onthouden, blijkt bijna de helft niet te kloppen. Dat is niet verwonderlijk. Want in het bijzonder bij een ingrijpende ziekte als kanker, zijn patiënten vaak nerveus voor een doktersafspraak. De app Gesprekshulp bij kanker kan hen van nu af aan ondersteuning bieden. Samen met diverse patiëntenverenigingen zoals de Borstkankervereniging en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), zijn voorbeeldvragen opgesteld. Daarnaast kunnen patiënten zelf vragen toevoegen en verwijst de app door naar aanvullende informatie op Kanker.nl.

Innovatieve technologie
De app is ontwikkeld in C# met Xamarin Forms. Dit is een technologie waarmee vanuit 1 codebase zowel een Android- als een IOS-app gegenereerd kan worden. Deze aanpak levert een kostenbesparing op ten opzichte van het ontwikkelen van 2 apps voor beide mobiele platformen.

In Google Cloud Run draait een applicatie waarmee de medewerkers van Stichting Kanker.nl de voorbeeldvragen kunnen beheren. Deze worden tijdens het opstarten van de app opgehaald via een API. Verder is de app slechts 17MB groot doordat het installatiebestand wordt geoptimaliseerd per toestel, alleen de code en bestanden die nodig zijn voor het specifieke toestel worden daarin opgenomen.

We hopen dat de app Gesprekshulp bij kanker veel mensen zal helpen.

Meer informatie is te vinden op: www.kanker.nl/gesprekshulp