Webenable ontwikkelt tool
rente.dsb.nl

Rentebedragen uitkeren aan 288.000 spaarders

Wander Streefkerk

Op 17 december 2021 is het faillissement van de voormalige DSB Bank geƫindigd. Bij het einde van het faillissement bleef na het verkopen van de resterende lening- en hypotheekportefeuilles zo'n 650 miljoen euro over. Dit bedrag moest worden verdeeld onder oud-spaarders van DSB en de banken. Zij kwamen namelijk in aanmerking voor rente. Niet alleen oud-spaarders van DSB zelf konden zich hiervoor aanmelden, zij konden dit ook doen voor bijvoorbeeld hun minderjarige kind, een overleden persoon, een bedrijf, stichting of vereniging. Webenable ontwikkelde hiervoor de tool op de website rente.dsb.nl.

Het duurde dertien jaar om het faillissement van DSB af te wikkelen. In die periode hebben de curatoren ruim drie miljard euro uitgekeerd aan de schuldeisers. In 2021 hebben de curatoren de resterende lening- en hypotheekportefeuilles verkocht, zodat in 2021 de laatste schuldeisers van DSB volledig zijn terugbetaald. ‘Uiteindelijk zijn deze portefeuilles zo gunstig verkocht, dat er in de boedel van DSB een bedrag van ruim 650 miljoen euro resteerde. Met dit geld kon het grootste deel van de rente worden betaald aan die schuldeisers die nog rente tegoed hadden. De Nederlandsche Bank (DNB) had de grootste rentevordering. Die stelde destijds de oud-spaarders van DSB schadeloos tot een bedrag van 100.000 euro middels het depositogarantiestelsel (DGS). Het overgebleven deel van ongeveer vijftig miljoen euro kwam toe aan de 288.000 voormalige spaarrekeninghouders’, vertelt Wander Streefkerk, Projectmanager Vereffening bij DSB. 

 

Rentebedragen uitkeren aan 288.000 spaarders 

De afdeling Finance van DSB was verantwoordelijk voor het berekenen van alle 288.000 rentebedragen. ‘Vervolgens ontstond de vraag hoe deze rentebedragen uitgekeerd moesten worden aan de 288.000 spaarders met wie jarenlang geen contact was geweest. We hadden de beschikking over gegevens van De Nederlandsche Bank, maar die waren dertien jaar oud. Daarnaast stonden we voor de kwestie hoe we het geld bij de spaarders konden krijgen’, licht Wander toe. Voor het bereiken van oud-spaarders die mogelijk nog in aanmerking kwamen, werd een grootschalige landelijke mediacampagne ontwikkeld, met onder andere advertenties in landelijke en lokale dagbladen en radiocommercials. Webenable heeft de tool op de interactieve website ontwikkeld, waarmee de spaarders zich konden aanmelden en het individuele rentebedrag inzichtelijk werd gemaakt. ‘Mensen hadden recht op rente van DSB als zij aan twee voorwaarden voldeden. Namelijk als zij een bankrekening, spaarrekening en/of deposito bij DSB hadden op het moment van het faillissement op 19 oktober 2009 én na het faillissement een uitkering hadden ontvangen onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.’

 

Aanmelden via rente.dsb.nl

Spaarders die in aanmerking wilden komen voor rente, konden zich tot en met 15 december 2022 aanmelden via de website. Wander: ‘Bij dit proces werd hun gevraagd om zich via iDIN of via een formulier te identificeren. Vervolgens landden zij op een persoonlijke pagina, waarop ze direct konden zien of ze voor rente in aanmerking kwamen. Ook gaf deze pagina inzage in de berekening en het daadwerkelijk uit te betalen rentebedrag. Als ze het eens waren met het bedrag, kon dit op de persoonlijke pagina direct worden bevestigd. Daarna werd mensen gevraagd hun bankrekeningnummer te controleren en eventueel te wijzigen. Nadat dit succesvol was gecontroleerd, ontving men een e-mail waarin het uit te betalen rentebedrag werd bevestigd. Zodra het rentebedrag was uitbetaald, volgde nog een e-mail. De status op de persoonlijke pagina veranderde dan van “Uitbetalen” in ‘Uitbetaald” en de aanvraag was dan afgerond.’ 

 

Zeer complexe tool 

De tool die dit alles mogelijk moest maken bleek zeer complex, ook vanwege aanvullende wensen en eisen. Voor de nodige houvast zijn tijdens het onwikkelproces dan ook verschillende basisprincipes gehanteerd. ‘Namelijk: iedereen met een rentevordering krijgt de rente waar die recht op heeft, of het nu gaat om 1 cent of om 15.000 euro. Daarnaast is identificatie verplicht en moet men kenbaar maken of men akkoord gaat met het door DSB berekende rentebedrag. In eerste instantie was de tool louter bedoeld voor de “rechtstreekse” spaarders. In een later stadium werd besloten dat bijvoorbeeld ook de erven van overleden personen met een DSB spaarrekening in aanmerking konden komen voor de niet-ontvangen rente. Ook kinderen, bedrijven en verenigingen en andere rechthebbenden zijn later toegevoegd aan de tool. Dit vroeg op meerdere vlakken in het proces om technische en communicatieve aanpassingen. Nog afgezien van de hoeveelheid spaarders, de vele juridische componenten en de uitvoerige eisen die aan berekeningen zijn gesteld, betrof het dus een zeer complexe tool die gaandeweg het proces steeds ingewikkelder werd. Webenable heeft ons op alle fronten perfect ontzorgd en was vanuit hun kennis en kunde de meest logische kandidaat om de tool te ontwikkelen. Webenable heeft namelijk ook de website voor de DSB Bank gebouwd.’

 

Overzichtelijk proces en strakke planning 

Na de succesvolle verkoop van de resterende lening- en hypotheekportefeuilles was het de wens van de curatoren om daarna zo snel mogelijk de rente-schuldeisers uit te betalen. Wander: ‘Omdat hij op succesvolle wijze aan een soortgelijk project voor Crédit Agricole had gewerkt, zaten we al snel om de tafel met Senior Software Engineer Lars Waage. Onze probleemstelling vergde namelijk een soortgelijke oplossing. Vanwege zijn ervaring en expertise was Lars de aangewezen persoon om ook onze tool te ontwikkelen. Gedurende de samenwerking hebben wij hem ervaren als een uitstekende ontwerper en bedenker. Dat geldt ook voor de andere betrokken medewerkers van Webenable. Lars heeft een overzichtelijke procesbeschrijving gemaakt en een strakke planning aangehouden waarbij hij de deadlines streng heeft bewaakt. Webenable heeft op ons alle fronten voortreffelijk ondersteund en is niet alleen van waarde geweest als ontwikkelaar, maar ook als adviseur.’

 

‘Bij aanvang hadden we geen verwachting hoeveel rente we zouden uitbetalen omdat er geen vergelijkbare projecten bestonden. Begin december 2022 stond de teller echter op circa 30 miljoen euro en hebben we 70% van de maximaal uit te betalen rente uitbetaald aan bijna 150.000 spaarders. Verder was de website gedurende alle maanden stabiel en is geen sprake geweest van storingen of uitval. Daarom geef ik Webenable een dikke 9 plus’, aldus Wander Streefkerk.  

 

We like to think ahead